Fundacja Świętego Józefa
„ Oni mają modlić się uczynkami”

Regularną pomocą obejmujemy około 60 rodzin i osób samotnych z Wrocławia i miejscowości podwrocławskich. Okazjonalnie pomagamy większej ilości osób.
Świadczymy pomoc materialną w różnym zakresie, głównie poprzez zakup:
- żywności,
- chemii gospodarczej,
- artykułów codziennego użytku,
- artykułów dla małych dzieci,
- artykułów szkolnych,
- lekarstw,
- ubrań i obuwia.

Pomoc niematerialna zwykle obejmuje doradztwo w zakresie możliwości uzyskania pomocy z instytucji państwowych i pozarządowych, pomoc w załatwianiu formalności, zdobywanie nowych umiejętności na warsztatach, szkoleniach, w indywidualnym procesie towarzyszenia wolontariusza osobie w trudnej sytuacji życiowej. Przynajmniej dwa razy do roku organizujemy spotkania dla podopiecznych połączone z poczęstunkiem, modlitwą i pomocą żywnościową.

W tym miejscu czekamy też na osoby samotne, spragnione kontaktu z drugim człowiekiem lub potrzebujące konkretnej pomocy ludzkiej zwykle we wtorki i czwartki w godz. 10-17:30 . Zapraszamy serdecznie do sali nr 9 wejściem od ul. Inowrocławskiej.

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.„
Jan Paweł II


Nasza działalność.